نویسنده = خزایی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی از عوامل کلیدی مؤثر بر آیندة تولید

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1041-1064

10.22059/jomc.2016.55427

حمیدرضا حسن زاده؛ سعید خزایی؛ آیدا مهاجری