نویسنده = سیاف زاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تبیین اصول اسلامی مدیریت شهری بر اساس آموزه‌های قرآن: اصل امنیت

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 227-248

10.22059/jomc.2016.56514

علیرضا سیاف زاده؛ محمد میره ای؛ سید علی موسوی