نویسنده = الویری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 951-972

10.22059/jomc.2019.237600.1007290

محسن منطقی؛ محسن الویری؛ جعفر رحمانی؛ رضا ابروش