نویسنده = ������������������ ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی موانع فرهنگی فراروی نظام اداری ایران

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 67-87

10.22059/jomc.2018.201229.1006757

حامد محمدی؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


2. تبیین مؤلفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق پذیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 95-120

10.22059/jomc.2013.36083

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ حسین کاظمی