نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. فهم رفتار سازمانی مبتنی بر فقه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 299-316

10.22059/jomc.2019.238637.1007303

محسن منطقی؛ علی آقا پیروز؛ صمصام الدین قوامی؛ محمد علی زاده


2. ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 951-972

10.22059/jomc.2019.237600.1007290

محسن منطقی؛ محسن الویری؛ جعفر رحمانی؛ رضا ابروش