نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. شناسا یی عوامل پیشران توسعه فرهنگ سازمانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1399

10.22059/jomc.2020.303017.1008054

علی صادقی؛ سعید مرادی؛ بتول فقیه آرام؛ علیرضا عراقیه؛ لیلا شریفیان