کلیدواژه‌ها = قلدری سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. ارائه الگوی اولویت‌های پیشگیری قلدری سازمانی: رویکرد فراگیر تفسیری-ساختاری

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 485-515

10.22059/jomc.2020.289153.1007890

محمدمهدی خداوردی؛ محمدباقر گرجی؛ مجید نصیری؛ عبدالغنی رستگار