کلیدواژه‌ها = سازمان
ارتقای توانمندسازی روان شناختی در پرتو تسهیم دانش

دوره 13، شماره 3، آبان 1394، صفحه 879-905

10.22059/jomc.2015.54743

رحمت الله قلی پور؛ حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی


ارزیابی تغییرپذیری کادر فنی سازمانی در منطقه گازی پارس جنوبی؛ مورد مطالعه شرکت توانمند

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 107-124

10.22059/jomc.2013.35320

علی نقی امیری؛ رحمت الله قلی‌پور؛ حمیدرضا حسن‌زاده؛ رسول رسایی‌فرد


بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت دانش

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 149-184

10.22059/jomc.2013.35322

مهدیه حیدری؛ سید محمد مقیمی؛ حسین خنیفر


ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات

دوره 8، شماره 21، مرداد 1389، صفحه 63-85

اسدا... کردناییج؛ فاطمه طاهری؛ نازیلا نیاکان لاهیجی


نگاهی جامع به خود کنترلی دو سازمان

دوره 2، شماره 3، دی 1383

دکتر على نقى امیرى