موضوعات = مدیریت فرهنگ سازمانی و اصلاحات سازمانی در هزاره سوم
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 947-975

10.22059/jomc.2017.62533

مراد مسافری قمی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان