نویسنده = توره، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی

دوره 4، شماره 2، بهار 1385

حسن زارعی‌متین؛ غلامرضا جندقی؛ ناصر توره