نویسنده = زیویار، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. تحولات استراتژیک فرهنگ و مدیریت در فرایند جهانی شدن

دوره 4، شماره 2، بهار 1385

محمد‌صادق ضیایی؛ محمدمهدی اسماعیلی؛ فرزاد زیویار