نویسنده = حیدرنیا، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

حسین خنیفر؛ زهرا حیدرنیا