نویسنده = خدایاری، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحول آفرین و تبادلی باتعهد سازمانی کارکنان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1385

علیرضا امیرکبیری؛ ابراهیم خدایاری؛ فرزاد نظری؛ محمد مرادی