نویسنده = رادمند، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. نقش عوامل مدیریتی و سازمانی در کنترل رفتارهای کاری انحرافی

دوره 6، شماره 17، تابستان 1387، صفحه 5-25

داود سلمانی؛ محبوبه رادمند