نویسنده = حسن پور، اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بدبینی سازمانی: علل و پیامدهای آن

دوره 7، شماره 19، تابستان 1388، صفحه 141-119

اکبر حسن پور؛ روح الله نوری؛ مجتبی کیایی