نویسنده = زاهدی، شمس‌السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 29-55

شمس‌السادات زاهدی؛ سینا محمدنبی؛ مهدی شهبازی