نویسنده = رامین مهر، حمید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 79-101

محمد حقیقی؛ ایمان احمدی؛ حمید رامین مهر