نویسنده = راضی، نسرین
تعداد مقالات: 1
1. ارزش‌های اسلامی در تصمیمات آمیخته بازاریابی

دوره 8، شماره 21، تابستان 1389، صفحه 5-32

ناصر صنوبر؛ محمد متفکرآزاد؛ نسرین راضی