نویسنده = افشاری، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه رکود دانش، یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی در مراکز آموزش عالی یزد

دوره 9، شماره 24، زمستان 1390، صفحه 131-154

سیدعلی احمدیان؛ حمیده شکاری؛ محمد افشاری


2. به کارگیری فرایند تحلیل شبکه‌ای برای شناسایی ریسک رفتارهای خطا در سیستم‌های کاری

دوره 8، شماره 22، زمستان 1389، صفحه 5-20

علی محقر؛ محمد ملکی؛ محمد افشاری؛ جواد سیاهکالی مرادی