نویسنده = حسن‌زاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ارایه مدل مفهومی ارزش‌های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسلام

دوره 10، شماره 25، تابستان 1391، صفحه 61-96

10.22059/jomc.2012.29914

حسین خنیفر؛ حسن زراعی متین؛ محمد حسن‌زاده