نویسنده = خیری، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. بازاریابی سیاسی؛ پیش به سوی سازمان‌های سیاسی بازار محور

دوره 6، شماره 18، زمستان 1387، صفحه 169-180

بهرام خیری؛ منصوره عباسعلی‌زاده