نویسنده = آقازاده، هاشم
تعداد مقالات: 2
1. تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 623-646

10.22059/jomc.2015.54117

مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


2. برنامه ریزی استراتژیک برای مؤسسات کوچک و متوسط

دوره 3، شماره 1، بهار 1384

دکتر طهمورث حسنقلی پور؛ هاشم آقازاده