نویسنده = سلطانی فسقندیس، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش احساس عدالت سازمانی در گرایش افراد به فساد در سازمان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 529-550

10.22059/jomc.2017.125015.1006415

هوشنگ تقی زاده؛ غلامرضا سلطانی فسقندیس