نویسنده = رستمی نوروزآباد، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتری در شرکت های تولیدی شهرستان سنندج

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 461-481

10.22059/jomc.2014.51519

سامان رحمانی نوروزآباد؛ مجتبی رستمی نوروزآباد