نویسنده = جعفری، توحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه نگرش‌های فرهنگی و خلاقیت کارکنان

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 569-588

10.22059/jomc.2014.51524

توحید جعفری؛ سید محمد مقیمی