نویسنده = براتی، آذر
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عدالت سازمانی و جوّ سازمانی بر رفتارهای ضد تولید

دوره 11، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 181-197

10.22059/jomc.2014.36645

هاجر براتی؛ حمیدرضا عریضی؛ آذر براتی؛ کامران سرهنگی؛ حمیدرضا رنجبر