نویسنده = باقری نصرآبادی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (مورد مطالعه: دفاع مقدس)

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 27-46

10.22059/jomc.2016.56505

حسین خصاف مفرد؛ محسن باقری نصرآبادی