نویسنده = الوانی، سیدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین مؤلفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق پذیر

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 95-120

10.22059/jomc.2013.36083

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ حسین کاظمی