نویسنده = دیلمقانی، میترا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل مفهومی برای سنجش فرهنگ دانش سازمانی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 389-407

10.22059/jomc.2016.57622

میترا دیلمقانی؛ فاطمه فهیم نیا؛ محمد ابویی اردکان