نویسنده = شیعه زاده، الهه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حسادت بر تمایل ‎به‎ترک خدمت پرستاران به میانجی‌گری خوداحترامی ‎و رفتارهای غیرشهروندی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 763-786

10.22059/jomc.2014.53101

حسن عابدی جعفری؛ الهه شیعه زاده؛ سیده سمیرا سیدحسینی