نویسنده = خسروی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد شغلی (مورد مطالعه: ادارۀ آموزش پرورش منطقه 6 تهران)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1267-1287

10.22059/jomc.2016.55437

محمد رضا یکتایی؛ مهدی علی پور؛ علی خسروی؛ حانیه بذرافشان