نویسنده = الیاسی، فرزانه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل فرهنگی و فنی بر حکمرانی الکترونیکی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 521-540

10.22059/jomc.2016.57627

وجه الله قربانی زاده؛ فرزانه الیاسی