نویسنده = اسدللهی، سید ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. نیازسنجی آموزشی مدیران و معاونان کاروان‌های حج تمتع

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1043-1066

10.22059/jomc.2016.60490

زینب مولوی؛ سید ابراهیم اسدللهی؛ علی مقدم زاده