نویسنده = آرمان، مانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تبیین مدل مربی‌گری در آموزش منابع انسانی براساس نظریه داده‌بنیاد

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 375-398

10.22059/jomc.2014.51515

کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی؛ سمیه دانشمندی؛ مانی آرمان