نویسنده = سخدری، کمال
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل سازمانی موثر بر دانشگاه کارآفرین (رویکرد فرا ترکیب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.277833.1007749

سیده جمیله مدرسی سریزدی؛ عباس عباس پور؛ کمال سخدری؛ سعید غیاثی ندوشن