نویسنده = حمیدی زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل نهادی موثر بر گزارش دهی پایداری در صنعت نفت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

10.22059/jomc.2020.294374.1007955

اعظم میر زمانی؛ علی نقی امیری؛ علی حمیدی زاده؛ الهه رضاقلی زاده