نویسنده = شریفی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة تأثیر ابعاد هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شبکۀ ورزش سیمای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 373-392

10.22059/jomc.2017.62701

سید مهدی شریفی؛ محمد حسین ظریفیان یگانه؛ علی محمد صابری