نویسنده = سلمانی بیدگلی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فازی عوامل مؤثر در خادمیت در شرکت‌ها

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-29

10.22059/jomc.2018.135894.1006614

محمد عزیزی؛ مسعود سلمانی بیدگلی