نویسنده = اسدزاده، سلطنه
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل ساختاری تفسیری پیشران‌های سازمان شرنگ‌آلود

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 347-367

10.22059/jomc.2018.210980.1006895

سلطنه اسدزاده؛ مصطفی هادو‏ی‌نژاد