نویسنده = رجب‌زاده قطری، علی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان در ارتباط بین ظرفیت جذب دانش و دوسوتوانی سازمانی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 871-898

10.22059/jomc.2019.239239.1007309

محمدتقی صادقی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ علی رجب‌زاده قطری