نویسنده = شاملی، نصرالله
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی رهبری سازمانی با استفاده از آموزه های نهج‌البلاغه

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 235-254

10.22059/jomc.2019.237968.1007294

جواد تاجمیر ریاحی؛ علی صفری؛ نصرالله شاملی