نویسنده = شجاعی، سامره
تعداد مقالات: 1
1. سناریوپردازی آینده نظام استانداردسازی ایران در حوزه فناوری تولید

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 113-140

10.22059/jomc.2019.273028.1007688

رضا نوروزی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ پرویز سعیدی