نویسنده = بهرامی فولاد، عارفه
تعداد مقالات: 1
1. شناخت نقش محافل کاری در توسعۀ دانش مدیریت منابع انسانی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 639-660

10.22059/jomc.2019.259920.1007547

عارفه بهرامی فولاد؛ رضا طهماسبی