نویسنده = رجایی، سیدموسی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی الگوی سیستمی شاخص‌های استعداد؛ مطالعه‌ای اقدام‌پژوهانه در یک سازمان فرهنگی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 611-638

10.22059/jomc.2019.266839.1007617

جواد محمدصالحی؛ محمدرضا باقرزاده؛ سیدموسی رجایی