نویسنده = صیادی، یاسر
تعداد مقالات: 1
1. فرا تحلیلی بر رابطه بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و بهبود تصمیم‌گیری مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

10.22059/jomc.2019.271143.1007663

اسد حجازی؛ یاسر صیادی