نویسنده = داستانی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی فرهنگ مربی گری در پارک های علم و فناوری کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.275206.1007720

معصومه داستانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ داریوش غلامزاده؛ آذر قلی زاده