نویسنده = رحمانی، امید
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای مشغولیت کارکنان در صنعت پالایش گاز ایران با رویکرد مردم نگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

10.22059/jomc.2019.289730.1007906

قاسم بهرامی کیا؛ علی صفری؛ علی نصراصفهانی؛ امید رحمانی