نویسنده = مهدی افخمی اردکانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش تعدیل‌‌گر حمایت اجتماعی در رابطة تعارض کار- خانواده و رضایت شغلی

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-116

10.22059/jomc.2016.57462

مهدی افخمی اردکانی؛ سید قادر رادمرد؛ ابراهیم رجب پور


3. بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق‌پذیری

دوره 11، شماره 1، بهار 1392، صفحه 87-106

10.22059/jomc.2013.35319

رسول عباسی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ داود فراهانی