نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 623-646

10.22059/jomc.2015.54117

مجید قلی مطلق؛ هاشم آقازاده؛ محمد رحیم اسفیدانی


2. رابطة قدرت و وابستگی در کانال‌های بازاریابی از دیدگاه عضو هدف مورد مطالعه: هنر - صنعت فرش دستباف ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 67-89

10.22059/jomc.2015.53294

شهریار محسنین؛ محمدرحیم اسفیدانی؛ حمیدرضا حسن زاده کریم آباد؛ حسین خنیفر