کلیدواژه‌ها = دوسوتوانی سازمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی دوسوتوان و عملکرد سازمانی: تبیین نقش تصمیمات و جهت‌گیری‌های استراتژیک دوسویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1400

10.22059/jomc.2021.329465.1008342

سید حبیب الله طباطبائیان؛ محسن پورقاسم؛ عاطیه صفردوست مرکیه


3. فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان و عملکرد: نقش حیاتی دوسوتوانی سازمانی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1245-1266

10.22059/jomc.2016.55436

محمود مرادی؛ کیخسرو یاکیده؛ فاطمه مدنی